MCH

Velkommen til Leverandørmøde 

8. december 2022 - kl. 15.30

Sted: 
MCH Herning, Østergade 37, 7400 Herning

Tilmelding:
Senest 1. december 2022 til:
Receptionen på tlf. 99 19 23 00 
eller på mail: tican@tican.dk

Parkering:
Hent P-kort her

PROGRAM:

Kl. 15.30     Kaffe og kage i foyeren

Kl. 16.00     Leverandørmøde

                  Velkomst og præsentation af topledelsen
                  v/formand Steen Sønnichsen

                  Sådan gik 2021/2022 og sådan ser vi 2023
                  v/CEO Sebastian Laursen

                  Ny benchmark, justering af afregningsregler og kommende tiltag
                  v/afdelingsdirektør Henrik Bækstrøm

                  Regnskabsår 2020/2021
                  Åbenhed - Ærlig - Kendsgerning
                  v/formand Steen Sønnichsen

                  Pause

Kl. 18.30     Julefrokost

 

 

Basisnotering uge 49
Svin 12,60 kr./kg | Søer 9,20 kr./kg