Tican_01-06-18_0053.jpg

Vil du være en del af Ticans fremtid?

Du får 1.000  motiverede kollegaer i Thisted og Brørup. Vi er altid på udkig efter nye kolleger med lyst til en spændende fremtid i en international fødevarekoncern og med mod på at være med til at udvikle virksomheden.

For jobs i administrationen kontakt venligst HR-afdelingen via mailen job@tican.dk Vedrørende jobs i produktionen, udfyld venligst ansøgningskemaet herunder og send det efterfølgende til job@tican.dk

Du kan også sende ansøgningen pr. post til: Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted, Att.: HR-afdelingen.


Ansøgningsskema Se ledige stillinger

En god arbejdsplads

Vi ønsker hele tiden at forbedre vores kvalitet og effektivitet ved at have dygtige og højt motiverede medarbejdere, der får mulighed for at tage selvstændigt ansvar.

Sikkerhed på arbejdspladsen er et vigtigt fokusområde i alle koncernens forretningsenheder, og vi tager løbende en række initiativer, der er med til at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen.

Træning og kompetenceudvikling har høj prioritet

Kravene til medarbejderne stiger konstant i takt med, at arbejdsopgaverne og organisationen bliver mere og mere kompleks. Derfor har træning og kompetenceudvikling høj prioritet overalt i Tican. Medarbejderne modtager obligatorisk træning i hygiejne, fødevaresikkerhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og herudover er der tilbud om blandt andet uddannelse i sprog, læsning og skrivning samt IT.

Brørup_produktion

Reduktion af miljøpåvirkninger

Fødevareproduktion og transport af fødevarer påvirker miljøet - det er uundgåeligt. I Tican har vi et ønske om at udvise ansvarlighed i forhold til miljøet og til stadighed nedbringe påvirkninger af miljø og forbrug af naturressourcer. Derfor har vi igennem flere år arbejdet systematisk med at reducere forbruget af ressourcer og minimere påvirkningerne af miljøet fra produktion og distribution af vores produkter. 

Det sker gennem en målrettet indsats, hvor især en reduktion af CO2-udledningen fra elforbruget har været i fokus i de seneste år. Blandt andre væsentlige fokusområder i miljøarbejdet er reduktion af vandforbruget samt spildevandsrensning og - genbrug.

 

Tican_01-06-18_0237.jpg
Basisnotering uge 29
Svin 12,50 kr./kg | Søer 9,60 kr./kg