Whistleblower-ordning for medarbejdere i Tican

Tican har en whistleblower-ordning, der sikrer medarbejderne muligheden for, anonymt, at oplyse om eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på virksomheden. Det kunne være alvorlige fejl og forsømmelser samt ulovligheder som f.eks. bestikkelse, tyveri, bedrageri, over-/underfakturering, underslæb, arbejdsmiljøsikkerhed eller overtrædelser af loven inden for eksempelvis miljø.

Medarbejdere kan anonymt informere om de forhold de har oplevet uden frygt for ansættelsesmæssige konsekvenser.

Indberetning sker ved at bruge whistleblowerportalen på linket nederst på denne side. Ordningen administreres internt af HR-chefen, som er den whistlebloweransvarlige, og som arbejder videre med sagen og indgår i dialog herom med ledelsen.

Legalsys administrerer ordningen som databehandler. Den eksterne forankring sikrer overholdelse af alle lovgivningsmæssige krav og fortrolighed.

Du vil blive orienteret, når din indberetning er modtaget i whistleblower-ordningen, og inden 7 dage få besked om, hvorvidt din indberetning falder inden for ordningen. Herudover vil du inden for 3 måneder fra tidspunktet for indgivelse af indberetningen få besked om, at sagen er afsluttet eller få en begrundelse for, hvorfor yderligere behandling er nødvendig. Du modtager ikke oplysning om udfaldet af sagen.

Vær opmærksom på, at du også altid er velkommen til selv at henvende dig til HR eller til din leder for at informere om forhold på virksomheden, der ikke er i orden.

Link til whistleblowerportal

Christian Lue Ezoxj183ucm Unsplash
Basisnotering uge 22
Svin 12,50 kr./kg | Søer 10,00 kr./kg