Tican_01-06-18_0237.jpg

Om os

Vi er en international fødevarevirksomhed med produktion og salg af fersk og frosset svinekød. Vi har specialiseret os i svineslagtning, opskæring og udbening og har stort fokus på en dynamisk og fleksibel service over for både leverandører og kunder.

Eksporten til nogle af verdens mest kvalitetsbevidste markeder garanterer, at vi konstant har fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed.

Ud over flere hundrede standardudskæringer tilbyder vi skræddersyede udskæringer tilpasset den individuelle kundes ønsker og behov uanset marked.

Vi har en årlig produktion på 3,8 mio. grise. Det gør os til Danmarks andenstørste slagteri - og vi er i stadig vækst.


Se vores produktkatalog

Fakta om Tican 

Få et hurtigt indblik i hvad Tican er for en størrelse.

70.000

grise slagtes på ugebasis
i Thisted og Brørup

Ca. 1.000

motiverede medarbejdere
i Thisted og Brørup

Ca. 95%

eksporteres til en lang række lande

Brørup_opskæring_svinekroppe

Vores historie går helt tilbage til 1928

I 1800-tallet blev alle svin slagtet på gårdene og solgt på hjemmemarkedet. Efterhånden som driftige handelsmænd fik etableret eksport af dansk svinekød til England og Tyskland, blev det imidlertid nødvendigt for landmændene at samle slagtningerne i regionale slagtehuse.

Danmarks første andelsslagteri blev etableret i Horsens i 1887, og omkring 1930 var der intet mindre end 60 andelsslagterier i landet. I 1928 begyndte landmændene i HanHerred at planlægge deres eget slagteri, så de kunne spare transporten til Nørresundby, Skive eller Struer, der på det tidspunkt var de nærmeste slagterier.

I januar og februar 1931 åbnede både Thisted Andels-Svineslagteri og Fjerritslev Andels-Svineslagteri, og de forblev selvstændige helt indtil 1978, hvor de enedes om at gå sammen.

I den mellemliggende periode havde branchens talrige fusioner og industrialiseringen af landbruget tyndet gevaldigt ud i antallet af andelsslagterier.

Frem til i dag har Tican udviklet forretningen fra at være en lokal spiller på det nordvestjyske marked til at være en aktør på verdensmarkedet, og eksporterer til en lang række lande. 

Den 1. oktober 2011 blev Tican a.m.b.a. ændret til et A/S, og næsten 5 år senere, i marts 2016 overgik ejerskabet af Tican A/S til den tyske slagterikoncern Tönnies.

Slagteriet i Brørup, det tidligere SBPork A/S, blev grundlagt i 1980 af lokale slagtermestre. Efterhånden som virksomheden voksede betydeligt gennem årerne, ønskede ejerne at sikre den fortsatte udvikling, og blev derfor i 2005 enige med Tönnies om en overtagelse. 

Som et led i den positive udvikling er SBPork A/S pr. 2019 fusioneret med Tican Fresh Meat A/S. De to slagterier fortsætter under navnet Tican Fresh Meat A/S, som den danske del af den tyske slagterikoncern Tönnies. Det giver dermed et solidt grundlag, for et fortsat tæt samarbejde med både leverandører og kunder.


Læs mere på Roskilde-slagtermuseum.dk
Landskab

Bæredygtighed

Tican Fresh Meat A/S er en virksomhed med dybe rødder og traditioner, som kendes for langsigtede visioner, etik og bæredygtig udvikling.

Gennem flere år har vi arbejdet engageret på, at skabe en bæredygtig produktion på vores anlæg. Som en naturlig del af hverdagen, arbejder vi hele tiden på, at finde de mest optimale og bæredygtige løsninger for vores produktion og medarbejdere, og samtidig begrænse ressourceforbruget mest muligt. Alt sammen ud fra filosofien, at investeringer i ansvarlighed for mennesker, miljø og samfund er tæt forbundet med gode forretningsmæssige resultater.

Vores kvalitetsgrise får vi leveret fra leverandører over hele Danmark, og vi yder rådgivning til leverandørerne om bl.a. foderforbrug og optimering, som en del af den enkelte leverandørs bidrag til bæredygtighed.

Klima og Miljø
Helt konkret arbejder vi løbende med nedbringelse af vand, - energi- og råvareforbruget. Det sker bl.a. når vi vælger emballage og hjælpestoffer. De udvælges ud fra omfanget af deres miljøpåvirkning og mulighed for efterfølgende genanvendelse.
I forbindelse med nye investeringer eller ved renovering af maskiner, tilstræber vi at opnå laveste energi- og vandforbrug, så vi dermed belaster miljøet mindst muligt.

Arbejdsmiljø
Som virksomhed overholder vi gældende love og regler vedrørende arbejdsmiljø. Vi fokuserer bl.a. på udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer, således at de har det bedst mulige udgangspunkt for at mestre deres daglige arbejdsopgaver. Blandt andet er der etableret rotationsordninger, brug af løfteudstyr, uddannelse m.m..

Strategi
Vi ser det som en helt naturlig del af vores samfundsmæssige ansvar, at passe godt på vores medarbejdere og naturen til gavn for fremtidige generationer.

Som en del af Tönnies koncernen, arbejder vi ud fra den fastlagte koncernstrategi om bæredygtighed. Se mere på følgende link: Tönnies 


En god arbejdsplads

Vi ønsker hele tiden at forbedre vores kvalitet og effektivitet ved at have dygtige og højt motiverede medarbejdere, der får mulighed for at tage selvstændigt ansvar.

Sikkerhed på arbejdspladsen er et vigtigt fokusområde i alle henseender, og vi tager løbende en række initiativer, der er med til at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen.

Træning og kompetenceudvikling har høj prioritet

Kravene til medarbejderne stiger konstant i takt med, at arbejdsopgaverne og organisationen bliver mere og mere kompleks. Derfor har træning og kompetenceudvikling høj prioritet.
Medarbejderne modtager obligatorisk træning i hygiejne, fødevaresikkerhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og herudover er der tilbud om blandt andet uddannelse i sprog, læsning og skrivning samt IT.

Thisted_receptionen

Reduktion af miljøpåvirkninger

Fødevareproduktion og transport af fødevarer påvirker miljøet - det er uundgåeligt. Vi har et ønske om, at udvise ansvarlighed i forhold til miljøet og til stadighed nedbringe påvirkninger af miljø og forbrug af naturressourcer. Derfor har vi igennem flere år arbejdet systematisk med at reducere forbruget af ressourcer og minimere påvirkningerne af miljøet fra produktion og distribution af vores produkter.

Det sker gennem en målrettet indsats, hvor især en reduktion af CO2-udledningen fra elforbruget har været i fokus i de seneste år. Blandt andre væsentlige fokusområder i miljøarbejdet er reduktion af vandforbruget samt spildevandsrensning og -genbrug.

Thisted_natur
Tican_01-06-18_0053.jpg

Vil du være en del af Ticans fremtid?

Du får 1.000  motiverede kollegaer i Thisted og Brørup. Vi er altid på udkig efter nye kolleger med lyst til en spændende fremtid i en international fødevarekoncern og med mod på at være med til at udvikle virksomheden.

For jobs i administrationen kontakt venligst HR-afdelingen via mailen job@tican.dk Vedrørende jobs i produktionen, udfyld venligst ansøgningskemaet herunder og send det efterfølgende til job@tican.dk

Du kan også sende ansøgningen pr. post til: Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted, Att.: HR-afdelingen.


Ansøgningsskema Se ledige stillinger
Basisnotering uge 22
Svin 12,50 kr./kg | Søer 10,00 kr./kg