USA flag USD

Biden-administrationen bevilger penge til øget slagtekapacitet for mindre slagterier

Det hvide hus har annonceret, at man fremadrettet vil allokere 1 mia. USD til finansiering af udvidelse af slagtekapaciteten for mindre kvægslagterier, fjerkræslagterier og svineslagterier.

Initiativet kommer på baggrund af en fortsat udvikling mod mere koncentration i slagterisektoren. Dette mener Biden-administrationen går ud over konkurrencen og dermed koster producenterne penge samt betyder højere priser for forbrugerne.

Ud over tilskud til opbygning af slagtekapacitet på mindre slagterier ønsker Biden-administrationen også at kød fremadrettet skal kunne markedføres under et nyt ”Product of USA” mærke. Endvidere ønsker man, at skabe bedre klagemulighed over unfair konkurrence samt bedre beskyttelse af eventuelle whistleblowers.

De nye initiativer er blevet hilst velkommen af producent organisationer som ”National Farmers Union”, ”United States Cattlemen’s Association” og ”Family Farm Action Alliance”.

Kilde: Markedsnyt L&F

 

Basisnotering uge 20
Svin 11,10 kr./kg | Søer 9,50 kr./kg