Fald i forbrug af fersk grisekød

EU Kommissionen forventer fald i produktion og forbrug af grisekød frem mod år 2030

I sin seneste offentliggjorte ”medium–term outlook for EU agricultural markets” her fra december måned forudser EU Kommissionen et fald i EU's eksport, forbrug og produktion af grisekød frem mod år 2031.

EU Kommissionen gør dog opmærksom på, at der som følge af afrikansk svinepest i mange lande i verden er stor usikkerhed omkring forventningerne til de kommende år.

EU Kommissionen forventer, at en genopbygning af svineproduktionen i Kina vil betyde, at EU’s eksport af grisekød falder de kommende år. Hvor eksporten steg med gennemsnitligt 5,3 pct. årligt for perioden 2011-2021 forventes eksporten at falde med årligt 1,9 pct. for perioden 2021-2031.

Forbruget af grisekød i EU forventes fortsat fremadrettet at blive negativt påvirket af sundheds-, miljø- og samfundsmæssige hensyn. For perioden 2021-2031 forudses en gennemsnitlig årlig reduktion i forbruget på 0,5 pct. Dette er på linje med faldet i det foregående årti. Det manglende forbrug af grisekød frem mod 2031 forventes erstattet af et højere forbrug af fjerkrækød.

De dårligere eksportmuligheder i kombination med en faldende efterspørgsel i EU betyder, at Kommissionen forventer et fald i produktionen af grisekød i EU de kommende år. For perioden 2021-2031 forudser Kommissionen et gennemsnitligt årligt fald i produktionen på 0,8 pct.

Nedenstående er i tabelform vist EU Kommissionens seneste forventninger til EU’s markedsbalance for grisekød frem mod år 2031.

EU-27 grisekød markedsbalance:

Kilde: Markedsnyt L&F

Basisnotering uge 20
Svin 11,10 kr./kg | Søer 9,50 kr./kg