EU flag

EU Kommissionens forventninger til EU-27 grisekødmarkedet i 2022

EU Kommissionen forventer i sin nyeste offentliggjorte ”Short-Term Outlook for EU Agricultural Markets in 2022” nu et fald i EU-27 produktionen af grisekød for 2022 på 4,7 pct.

Nedenstående er i tabelform vist EU Kommissionens forventninger til ændringer i EU's produktion, eksport og forbrug af grisekød i 2022 sammenholdt med de foregående år.

Slagtevægt, 1.000 tons 2019 2020 2021  Estimat 2022  Prognose Pct.-ændr.  2022:2021
Netto produktion 22.996 23.220 23.603 22.500 -4,7
Import af svinekød 162 159 98 125 27,6
Eksport af svinekød 4.177 4.943 4.747 4.289 -9,6
Forbrug 18.981 18.436 18.954 18.336 -3,3
Forbrug pr. indbygger (kg) 33,1 32,2 33,1 31,7 -4,2

Kilde: Markedsnyt L&F

Basisnotering uge 05
Svin 11,10 kr./kg | Søer 9,20 kr./kg