Vaccine forsøg

Info fra Landbrug & Fødevarer:

 

For lave salmonellaværdier bliver ændret

Slagtegrisebesætninger overvåges for forekomst af Salmonella ved undersøgelse af kødsaftprøver, der udtages på slagteriet. Alle prøver undersøges på samme laboratorium, og det har desværre vist sig, at salmonellaværdierne af kødsaftprøver analyseret fra 14. september 2022 til og med 23. november 2022 har været for lave på grund af variation i det analysekit, der anvendes. Der bliver indført en kontrol-procedure for at undgå en sådan afvigelse fremover. For nogle besætninger betyder det, at salmonellaindekset er for lavt, da nogle af de prøver, der reelt var positive, pga. fejlen er blevet dømt negative.

Nedenstående tiltag er aftalt mellem myndigheder og branche:

Det er ved hjælp af en række udvidede beregninger blevet fastslået, hvor meget salmonellaværdierne har ligget for lavt, og det er beregnet, at der skal lægges 5 til salmonellaværdierne. Således vil en prøve, der har salmonellaværdien 6, blive korrigeret til værdien 11, det vil sige, at den kommer over 10, som er grænsen for, at en prøve dømmes positiv.

Alle resultater af kødsaftprøver analyseret fra 14. september 2022 til 23. november 2022 vil blive korrigeret, og de korrekte værdier vil blive overført til salmonelladatabasen. Disse rettelser vil blive foretaget ved en kørsel torsdag den 1. december 2022. De nye og korrekte resultater er tilgængelige i løbet af den 2. december 2022.

De beregnede slagtesvineindeks for oktober og november måneder bliver ikke beregnet på ny, ligesom besætningernes niveauer heller ikke ændres bagudrettet.

Vi beklager de gener, det har medført.

Spørgsmål kan rettes til Landbrug & Fødevarer:

 

Vibeke Møgelmose vim@lf.dk, T 22798037

Jan Dahl, jd@lf.dk, T 24635877

Basisnotering uge 10
Svin 12,30 kr./kg | Søer 10,00 kr./kg