Brasilien (1)

Forværret økonomi og stigende slagtninger i Brasilien

Faldende svinepriser i maj måned har yderligere forringet økonomien for brasilianske svineproducenter, der i forvejen var ramt at stærkt stigende produktionsomkostninger.

Nedgangen i svinepriser er en direkte følge af et fald i eksporten af grisekød til Kina. Foreløbige tal for april viser en brasiliansk eksport af grisekød til Kina på 29.400 tons. Et fald på 40 pct. sammenholdt med samme måned året før.

Eksporten er øget til andre nærmarkeder som Argentina og Uruguay, men ikke i tilstrækkelig grad til at opveje for faldet til Kina. Så også på det brasilianske hjemmemarked skal der afsættes stigende mængder grisekød med faldende priser til følge. Håb om øget eksport til Rusland er endnu ikke sket. Logistiske problemer i forbindelse med Ruslands invasion i Ukraine ligger hindringer i vejen for eksporten.

For tre uger siden indførte myndighederne i den brasilianske delstat Santa Catarina nødkreditter til delstatens uafhængige svineproducenter, der ikke indgår i en integrator-model. Producenterne kan modtage lånefinansiering for op til 400.000 Real (550.000 kr.). Myndighederne vil betale renteudgifterne på op til 5 pct. pr år. Santa Catarina er den delstat i Brasilien, som har den største produktion og eksport af grisekød.

Slagtninger af svin steg med 7,2 pct. i 1. kvartal 2022. Tal fra de brasilianske myndigheder viser, at 13,64 millioner svin blev slagtet i 1. kvartal 2022. Dette var en stigning på 7,2 pct. sammenholdt med samme kvartal sidste år. Målt i tons steg produktionen med 6,7 pct. til 1,24 mio. tons.

Eksporten af grisekød i 1. kvartal lå på 232.000 tons. Dette var et fald på 6,7 pct. sammenholdt med samme kvartal året før. USDA har i deres seneste prognose fra april forventet en samlet brasiliansk produktion af grisekød for hele året 2022 på 4,410 mio. tons. Dette vil i givet fald være en stigning på 1,0 pct. sammenholdt med året før. For eksporten af grisekød i 2022 forventer USDA en stigning på 0,7 pct. til 1,330 mio. tons.

Kilde: Markedsnyt L&F

 

 

Basisnotering uge 05
Svin 11,10 kr./kg | Søer 9,20 kr./kg