Verden med pil

Forventet produktion, forbrug og handel med grisekød i 2022

Det amerikanske landbrugsministerium USDA har i sidste uge udgivet sin kvartalsvise rapport med forventninger til produktion, forbrug og handel med grisekød i verden.

Tallene dækker et antal udvalgte lande i verden og produktion, forbrug og handel er opgjort i tons slagtevægt. Handlen omfatter kun fersk/frosset og forarbejdet grisekød. Den store kinesiske import af biprodukter indgår således ikke i import-/eksporttallene.

I forhold til seneste kvartalsrapport fra oktober måned har USDA foretaget en kraftig opskrivning af forventningerne til størrelsen af Kinas svineproduktion i 2021 og 2022. For 2021 forventer USDA nu en kinesisk produktion af grisekød på 48,85 mio. tons mod forventet 46,0 mio. tons tilbage i oktober. Og for 2022 forventer USDA nu en kinesisk produktion på 49,5 mio. tons. En kraftig opskrivning fra oktober måned, hvor man forventede 43,75 mio. tons. Det betyder også, at USDA nu forventer en kinesisk produktion af grisekød i 2022, der vil ligge 1 pct. højere end i 2021. Tilbage i oktober var forventningen et minus på 5 pct. i Kinas produktion i 2022.

For øvrige lande er der kun sket mindre justeringer i forhold til kvartalsoversigten fra oktober måned. Samlet for udvalgte lande i verden forventer USDA nu, at produktionen i 2022 vil ligge 1 pct. højere end i 2021. Tilbage i oktober var forventningen et fald i produktionen i 2022 på 2 pct.

Som konsekvens af opskrivningen af den kinesiske produktion er forventningerne til Kinas import af grisekød i 2022 nedskrevet. Nu forventer USDA en kinesisk import af grisekød i 2022 på 4,2 mio. tons. Tilbage i oktober forventede man en kinesisk import i 2022 på 4,75 mio. tons.

Kilde: Markedsnyt L&F

Basisnotering uge 20
Svin 11,10 kr./kg | Søer 9,50 kr./kg