Overvågning

Frankrig styrker overvågningen af afrikansk svinepest

For at beskytte den franske griseproduktion har det franske ministerium for Landbrug og Fødevaresikkerhed meddelt, at overvågningen af vildsvin vil blive forstærket.

Udbruddet af afrikansk svinepest den 25. maj i Forchheim (Baden-Württemberg) er det første, der er bekræftet ved Tysklands vestlige grænse. Byen ligger 6 km fra den franske grænse på den anden side af Rhinen. Udbruddet er blevet rapporteret på en gård med 35 frilandsgrise. Grisene er slået ned og der er ikke identificeret tilfælde blandt det omkringliggende dyreliv.

Ministeriet for Landbrug og Fødevaresikkerhed har annonceret en styrkelse af overvågningen af ​​vildsvin og opfordrer til streng overholdelse af biosikkerhedsforanstaltninger i svineproduktionen, særligt for dem der opererer i de berørte områder og rejsende til områderne.

Foranstaltningerne i forebyggelsesplanen i regi af Landbrugs- og Fødevareministeriet som implementeres er:

  • styrkelse af overvågningen af vildsvinebestanden
  • kortlægning af alle tamsvine- og vildsvinebesætninger
  • evaluering og støtte til biosikkerhedsforanstaltninger på ejendomme med grise

Landbrugsministeriet understreger vigtigheden af ​​at implementere de strengeste biosikkerhedsforanstaltninger både på gårde og i transport, især i det nye tyske udbrudsområde. Dyr og foder må ikke have kontakt med vildsvin og regler om sporbarhed skal nøje overholdes. Alle statslige instanser er blevet informeret om denne situation og vil mødes i en kriseenhed for at fastholde den kollektive årvågenhed og om nødvendigt diskutere styrkelsen af ​​statens indsats.

Kilde: pig333.com

Basisnotering uge 10
Svin 12,30 kr./kg | Søer 10,00 kr./kg