Mapper

Hold styr på din dokumentation for halekupering

Fødevarestyrelsen vil i perioden september til november 2022 gennemføre en kontrolkampagne med fokus på dokumentation af halebid og udarbejdelsen af risikovurdering før halekupering.

Tjek derfor om du har den dokumentation, der skal bruges, for at du må halekupere dine grise. I mange tilfælde er der behov for at halekupere grisene for at undgå halebid. Hvis du har behov for at halekupere dine grise, skal du:

  • Skriftligt dokumentere og registrere alle halebid
  • Udarbejde en risikovurdering for halebid i dine smågrise- og slagtesvinestalde som skal opdateres én gang årligt.
  • Udarbejde en handlingsplan jf. din risikovurdering, som også skal opdateres én gang årligt.
  • Hvis du sælger smågrise, have en tilbagemelding fra modtager/omsætter, hvis der er ønske, om at grisene er halekuperede.
  • Hvis du har meget få tilfælde af halebid, og ingen tilpasninger er nødvendige jf. Risikovurderingen, begynde at gøre dig nogle erfaringer med hele haler ved at undlade halekupering i få kuld / stier.

Læs yderligere her Kontrolkampagne: Hav styr på din dokumentation for halekupering (svineproduktion.dk)

Kilde: L&F

Basisnotering uge 05
Svin 11,10 kr./kg | Søer 9,20 kr./kg