Hollandsk flag lov

Hollands svineproduktion skrumper

Svineproduktionen i Holland er ved at skrumpe med 6,7% - svarende til i alt 278 svinebrug. Det er konsekvensen af ​​en strengere miljølovgivning og en ordning hvor der kan fås tilskud til at nedlægge svineproduktion.

Faldet er en konsekvens af et forsøg fra de hollandske myndigheder på at reducere den samlede mængde lugt- og kvælstofemissioner i landet. Oprindeligt blev initiativet startet som et forsøg på at reducere lugtemissionen tæt på landsbyer og byer. Men politikerne har de senere år udvidet initiativet til også at omfatte reduktion af kvælstofudledningen. Til det frivillige program, blev der i alt stillet 450 millioner euro til rådighed, der kan ydes som et tilskud for at stoppe produktionen.

278 svinebedrifter har modtaget første udbetaling på 10% af ophørstilskuddet. Yderligere 163 har modtaget den anden betaling på 70%, hvilket betyder, at der reelt er forsvundet svineproduktioner. I midten af ​​juni var 21 ejendomme revet ned. Alt i alt har tilskudsforordningen dog ikke vist sig at være den succes som det nederlandske ministerium for landbrug, natur og fødevarer havde håbet. Oprindeligt viste 502 bedrifter interesse, men flere af dem trak deres interesse tilbage. Årsagerne hertil er endnu ikke undersøgt. Af de 450 mio. euro der oprindeligt var tilgængelige i ordningen, er 170 mio. euro fortsat til rådighed. Disse midler vil blive anvendt på anden måde.

Det står imidlertid klart, at gruppen af bedrifter der har valgt at stoppe rummer både sobedrifter, slagtesvinebedrifter og full-line bedrifter. Størrelsen af bedrifterne varierer og en del af bedrifterne klarede sig faktisk godt økonomisk. Nogle af de producenter, der valgte at stoppe var ikke i stand til at gennemføre et nødvendigt generationsskifte, og så kom ophørsordningen som en kærkommen mulighed.

Den hollandske svineproducentorganisation POV vurderer, at markedet ikke er blevet voldsomt påvirket, og det ser ud til, at der ikke er behov for at eksportere flere smågrise. De fleste ophørte bedrifter ligger i den sydlige del af landet, i provinserne Limburg og Nord-Brabant. På trods af ophørsordningen forventes det, at den hollandske svineproduktion fortsat kan spille en hovedrolle internationalt. Ifølge POV investerer virksomheder i følgeindustrien i stigende grad i udlandet. Politikken kan måske endda give et skub til Hollands innovationskraft, udtalte René Veldman fra Rabobank. Nye innovationer, der bliver ansporet af denne politik, kan måske føre til, at svineproduktionen og følgeindustrien udvikler løsninger til at reducere lugt og emission der kan give Holland mulighed for at spille en rolle på det felt internationalt.

Kilde: Pig Progress

Basisnotering uge 22
Svin 12,50 kr./kg | Søer 10,00 kr./kg