Landmandsportalen

Nyt prognoseværktøj

Vi har etableret et prognoseværktøj baseret på at den enkelte leverandør indberetter antal og gennemsnitsvægt når grise indsættes i stalden. Denne løsning forventes at erstatte vores kvartalsprognose senest i 3. kvartal 2023

Når du går ind på Tican Leverandørportalen vil du møde nedenstående skærmbillede. Begynd at indberette indsættelse af grise allerede nu – der kan indberettes indsættelse af grise ”bagud” hvilket vil betyde at vi hurtigere kan få et overblik over forventede leverancer.

Når du klikker på den nye prognose vil du møde nedenstående skærmbillede og tekst:

Vælg den stald (leverandørnummer) som grisene er indsat i. Angiv antal, dato for indsættelse, gennemsnitlig indsættelsesvægt, forventet dødelighed samt ønsket slagtevægt. Forslag til leverancefordeling vises, når indtastningen er gemt.

Prognoseværktøjet kan også tilgås på smartphone på følgende link

https://landmand.tican.dk/portal/ticanweb.nsf/portal/start.html#/

 

Basisnotering uge 22
Svin 12,50 kr./kg | Søer 10,00 kr./kg