Lastbil indtransport Thisted

Vægtgrænse ændringer og tillæg til afregningen.

Da der i forbindelse med jul og nytår mistes 5 slagtedage, er det afgørende for serviceniveauet i forbindelse med afhentning af grise, at vi får grisene rykket frem til slagtning inden jul.

Fra uge 45 sænkes øvre og nedre vægtgrænse med 3 kg så ny basisvægt bliver 67 - 92,9 kg, samtidig øges afregningen indenfor basisvægten med 10 øre pr. kg.

I uge 47 sænkes øvre vægtgrænse yderligere 3 kg til ny basisvægt 67 - 89,9 kg.

Der slagtes herefter følgende lørdage inden jul:

  • Lørdag den 8. december i Brørup
  • Lørdag den 15. december i Thisted

Fra uge 52 normaliseres vægtgrænserne igen til 70 - 95,9 kg.

Efter nytår er der planlagt slagtning efter følgende plan:

  • Lørdag den 5. januar i Thisted
  • Lørdag den 12. januar i Brørup
  • Lørdag den 19. januar i Thisted
  • Lørdag den 26. januar i Brørup

Efter denne plan skulle vi kunne holde udsættelserne nede på ca. to slagtedage og være slagtemæssigt med igen i uge 5 2019. Der kan naturligvis være individuelle forskelle i udsættelserne.

Oversigt:

Uge

Vægtgrænser

Handling

49

67-89,9 kg

Slagtning lørdag den 8. december i Brørup

50

67-89,9 kg

Slagtning lørdag den 15. december i Thisted

51

67-89,9 kg

 

52

70-95,9 kg

Vægtgrænsen normaliseres

1

70-95,9 kg

Slagtning den 5. januar i Thisted

2

70-95,9 kg

Slagtning den 12. januar i Brørup

3

70-95,9 kg

Slagtning den 19. januar i Thisted

4

70-95,9 kg

Slagtning den 26. januar i Brørup

5

70-95,9 kg

Efter planen er vi slagtemæssigt helt med.

Basisnotering uge 50
Svin 8,70 kr/kg | Søer 6,30 kr/kg