Gris

Slagtninger af svin i EU falder

Slagtningerne af svin i EU lå 3,1 pct. lavere end året for perioden januar-maj 2022. Det fremgår af EU-landenes indberettede slagtninger til Eurostat.

Udviklingen i EU-slagtninger for de største svineproducerende lande i EU fremgår af nedenstående diagram.

Som det fremgår, har tre EU-lande Spanien, Danmark og Frankrig haft en mindre stigning i slagtningerne for de første 5 måneder af året. Derimod har Tyskland, Polen og Belgien haft markant lavere slagtninger i perioden. Det skal dog med i billedet, at flere lande havde ekstraordinært mange udsatte slagtesvin fra 2020 til 1. kvartal 2021. Dette bidrager også til faldet, når tallene for de første 5 måneder af 2022 sammenholdes med samme periode 2021.

Kilde: L&F Markedsnyt

Basisnotering uge 05
Svin 11,10 kr./kg | Søer 9,20 kr./kg