Grisekroppe

Slagtninger af svin i EU steg med 2,2 pct. for de første tre kvartaler af 2021

Slagtningerne af svin i EU steg med 2,2 pct. for perioden jan.-sep. 2021 i forhold til samme periode året før. Dette fremgår af EU-landenes indberettede slagtninger til Eurostat.

Det var særligt i første halvår EU-slagtningerne lå højere end året før. I tredje kvartal var slagtningerne på niveau med samme periode året før. Udviklingen i EU-slagtninger for de største svineproducerende lande i EU fremgår af nedenstående diagram.

Som det fremgår topper Danmark listen med en fremgang i slagtninger på 6,5 pct. Modsat i bunden er Tyskland, hvor slagtningerne er faldet med 3,2 pct. for perioden.

Udover Tyskland faldt slagtningerne også i Rumænien, Grækenland, Slovenien og de tre baltiske lande. Men det største fald var i Tyskland. De stigende slagtninger for Danmark hænger i høj grad sammen med en lavere eksport af smågrise til Polen og Tyskland. Ligeledes for Holland skal de stigende slagtninger ses på baggrund af et fald i eksporten af smågrise og slagtesvin til Tyskland.

Kilde: Markedsnyt L&F

 

Basisnotering uge 20
Svin 11,10 kr./kg | Søer 9,50 kr./kg