Brørup svinekroppe

Slagtninger i EU faldt med 3,5 pct. i 1. kvartal 2022

Slagtningerne af svin i EU faldt med 3,5 pct. i 1. kvartal 2022 i forhold til samme kvartal 2021. Dette fremgår af EU-landenes indberettede slagtninger til Eurostat.

Udviklingen i EU-slagtninger for de største svineproducerende lande i EU fremgår af nedenstående diagram.

Som det fremgår, er Spanien det eneste af de større svineproducerende EU-lande med en fremgang i slagtninger i 1. kvartal.

Det skal dog med i billedet, at flere lande havde ekstraordinært mange udsatte slagtesvin fra 2020 til 1. kvartal 2021. Dette bidrager også til faldet, når 1. kvartal 2022 sammenholdes med 1. kvartal 2021.

Kilde: Markedsnyt L&F

 

Basisnotering uge 05
Svin 11,10 kr./kg | Søer 9,20 kr./kg