Gris tysk flag

Tyske slagtninger af svin faldt med 8,9 pct. i 1. halvår 2022

AMI har opgjort de tyske slagtninger af grise i 1. halvår 2022 til 23,809 mio. stk. Dette er et fald på 2,335 mio. stk., svarende til 8,9 pct. i forhold til 1. halvår 2021.

En lidt lavere slagtevægt betød, at målt i tons faldt slagtningen med 10,1 pct.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fra AMI, skyldes faldet i slagtninger udelukkende et fald i den tyske egenproduktion af grise. Antallet af importerede slagtesvin steg således med 3,9 pct.

Også den tyske oksekødproduktion faldt kraftigt i 1. halvår. Målt i stk. faldt slagtningerne med 8,1 pct., mens faldet i tons blev på 9,1 pct.

I modsætning til grisekød og oksekød lå produktionen af fjerkrækød i 1. halvår med -0,2 pct. stort set uændret med samme periode året før.

 

Kilde: Markedsnyt L&F

 

Basisnotering uge 16
Svin 12,30 kr./kg | Søer 10,00 kr./kg