Tysk flag blå himmel

Tyskland, svinetælling november 2021

De tyske myndigheder har offentliggjort foreløbige tal over den tyske svinebestand i november måned 2021.

Tællingen viser en markant tilbagegang i den tyske svinebestand. Her ved opgørelsen fra 3. november 2021 ligger totalbestanden af svin med 23,6 mio. stk. 9,4 pct. lavere end for et år siden. Man skal 25 år tilbage for at finde en tilsvarende lav totalbestand af svin, anfører AMI.

Avlsbestanden er faldet med 7,2 pct. Heraf tegner drægtige søer sig for en tilbagegang på 8,5 pct.

Antallet af bedrifter med svin i Tyskland er på et år faldet med 7,8 pct. til 18.800 ifølge de foreløbige tal fra de tyske myndigheder.

Kilde: Markedsnyt L&F

Basisnotering uge 20
Svin 11,10 kr./kg | Søer 9,50 kr./kg