Velkommen til nye leverandører

Velkomstbonus år 1 og år 2. Fra 1. januar 2018 byder vi velkommen med 25 øre/kg i 12 mdr. (velkomstbonus år 1) og 10 øre/kg i de næst følgende måneder (Velkomstbonus år 2). Velkomstbonus år 1 og velkomstbonus år 2 udbetales løbende med afregningen. Bemærk, at der ikke samtidig kan udbetales velkomstbonus og vækstbonus.
Tillæg til prøvelæs. Prøv at levere til os et par gange og få 1,20 kr./kg i tillæg for prøvelæs. Samlet tillæg til prøveleverandører oven i Ticans notering til endelig afregning.

Til nye leverandører der tegner kontrakt - ydes ekstra tillæg ud over Tican's normale afregning, som bl.a. indeholder 80 øre/kg for restbetaling ved levering af svin. Ticans afregningsregler kan findes her.

Disse tilbud er gældende indtil videre.

tican-MR-Produktion-_07-06-18_0527.jpg

Tilbud til eksisterende leverandører

Vækstbonus. Vækst i leverance hos leverandører med uopsagt kontrakt belønnes med 20 øre/kg for de ekstra kilo der leveres i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Vækst i leverance fastlægges ved sammenligning med produktionen i samme periode de forudgående to år. Differencen mellem produktionen i perioden i 2019 og det af de to foregående års højeste produktion udgør beregningsgrundlaget. Nyhusbonus og ombygningsbonus modregnes i vækstbonus.

tican-MR-Produktion-_07-06-18_0352.jpg
AdobeStock_56443725.jpg

Overvejer du at blive leverandør til Tican ?

Her er, hvad du kan forvente dig:

  • Vi skaber forbedret likviditet - pt 80 øre/kg rentefrit
  • Ugentlig afregning
  • Effektivt samarbejde via Ticans landmandsportal
  • Mulighed for finansiering af smågrise

 


Se Ticans landmandsportal
Basisnotering uge 51
Svin 13,30 kr/kg | Søer 10,60 kr/kg